โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
- ประวัติของโรงเรียน
- สัญลักษณ์ของโรงเรียน
- เป้าหมายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
บุคลากร 
- อาคารสถานที่ 
- จำนวนครูและนักเรียน 
- แผนที่โรงเรียน 
เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์

CountDown
จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563
เดือนนี้มี 31 วัน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 


กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาสังคมศึกษา

 

 

ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 0
 • สมาชิกคนล่าสุด:

 • จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 20
 • สมาชิก:
 • 20
 • ไม่แสดง:
 • 20
 • ทั้งหมด:
 • 40

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2552
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  คำคมวันนี้

  เพื่อวันที่หวัง เพื่อวันข้างหน้า เพื่อคนที่เรารัก เพื่อคนที่รักเรา


  __
  ทีมพัฒนา
  บุคคลากร

   

   

   

   

       

   
   

       นายสุริยันต์  บุญลือ

       ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

        

   

   

    นายอิศรา   วรรณสุข   นางพรรณเพ็ญ   อ่อนน้อม  นางอัญชลิ สุขมานพ

    คบ.แนะแนว 

    ศษบ.สถิติประยุกต์

  คบ.ภาษาไทย 

  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

             ตำแหน่ง ครู คศ.3 

  ตำแหน่ง ครู คศ.3

  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  ห้วหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

     นายสันติ   ขามวิเศษ

  นางทนงศักดิ์    จำปา

      นายจรัล   มีอาหาร   

        คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

  วทบ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

  คบ.พลศึกษา 

   ตำแหน่ง ครู คศ.3

    ตำแหน่ง ครู คศ.2

    ตำแหน่ง ครู คศ.3       

               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

                 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   

                หัวหน้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

    

        

   นางขนิษฐา   สนิทชน

     นางวารินทร์ พันธ์ศรีทุม

          นางดุษฏี    พิศพาร   

  วทบ.คณิตศาสตร์

  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

   คบ.ภาษาอังกฤษ

  ตำแหน่ง ครู คศ.3  

      ตำแหน่ง ครู คศ.3  

     ตำแหน่ง ครู คศ.3   

   

     

    

       

       

     นายสังวาลย์ พิศพาร   

       นางวัลย์ลดา    นาแพงรัตน์     

            นายปรีชา   กลิ่นหอม   

     คบ.ภาษาไทย   

      กศม.การบริหารการศึกษา 

             คบ.บริหารการศึกษา

     ตำแหน่ง ครู คศ.3

        ตำแหน่ง ครู คศ.3

             ตำแหน่ง ครู คศ.3   

    

   

   

   นางอาภารัตน์   จวนสาง

      นางพวงลัดา    ถาวร

      นางสาวน้ำฝน    นาคประวิต   

     ศศ.บ.สังคมศึกษา   

      ศศ.บ.ภาษาไทย 

     คบ.ฟิสิกส์

     ตำแหน่ง ครู คศ.3   

             ตำแหน่ง ครู คศ.3

        ตำแหน่ง ครู คศ.2   

    

    นายกษิตินาถ อุ่นทานนท์

     นางวราภรณ์    วจีประศรี

      นางสาวอรุชิดา เลิศฤทิธ์  

      ศษ.ม.บริหารการศึกษา

     คบ.ชีววิทยา

      วทบ.คณิตศาสตร์

     ตำแหน่ง ครู คศ.2   

      ตำแหน่ง ครู คศ.2

     ตำแหนง ครู   

    นายเอกราช รักษ์ทอง

   นางสาวพัชรินทร์   ชินจักร  

   นายปัสสัจฐิ ลมอ่อน         

  คบ.สังคมศึกษา 

   คบ.คณิตศาสตร์   

   คบ.พลศึกษา    

   ตำแหน่ง คศ.1

   ตำแหน่ง คศ.1

  ตำแหน่ง คศ.1     

   นางสาวอุษณีย์ โพธ์แข็ง

  นางสาวเพชราพรรณ    ติยะวงศ์  

  นายสุเนตร    อ่วมงามทรัพย์

  คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

  คบ.ฟิสิกส์

  วทบ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

  ตำแหน่ง ครู คศ.1

  ตำแหน่ง ครู คศ.1

  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
            

        

       

   นายโสภณ    อัมรัตนเจตแจ่ม

   นางสาวทัศนีวรรณ  นาทองทักษ์

  นายกัมปนาท บุตตะโยธี

   คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

   บธ.บ. การจัดการทั่วไป

   

  ตำแหน่ง ครู คศ.1

  ตำแหน่ง ครู คศ.1

  ตำแหน่ง ครู คศ.1

        

        

  นายสิทธิพงษ์     ศรีแสง

  นายอลงกต     บัณฑิตกุล

    นางศิริพร   พิทักษ์จารุพันธ์  

      ศษ.บ.ดุริยางค์ไทย 

   คบ.พลศึกษา

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  

   

   

  นายอดินั้นท์   บัวเข็ม

   นางจิรภิญญษ   มูลโต

   

   

   คบ.ภาษาอังกฤษ

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

   ตำแหน่ง ผู่ช่วยครู

   

   

     

   

   

  นางสาวจงกลณี หร่องบุตรศรี


   

  วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

   

   

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าโสตทัศนศึกษา

       

    


   
   

   

           


                                 

   


   

          

   

   

  นายสมคิด 

  นายสุพจน์ ทวีคำ

  นายทศพร คงสี

   

   

   

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

  ตำแหน่ง นักการ ภารโรง

  ตำแหน่ง นักการ ภารโรง

     
   นายสุนทร ศรีพันดอน

   

   

  ตำแหน่ง นักการ ภารโรง

   

   

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนพันดอนวิทยา All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2009-07-19 (12611 ครั้ง)

  ย้อนกลับ
  โรงเรียนพันดอนวิทยา 222 หมู่ 7 บ้านพันดอน
  ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4220-0738-9 อีเมล์ Santio_k@hotmail.com

  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  Themes by websurin